Kutsu yhtiökokoukseen - kallelse till bolagsstämman!

Kalenteri
Jäsenillat
Päivä
27.03.2019 17:00 - 17:30

Kuvaus

Paikka- Plats: Oy Winecellars Ab, Kalevankatu 9 - Kalevagatan 9

Yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävien asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään:

- yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että osakepääomaa ja nimellisarvoa koskevat määräykset poistetaan
-osakepääoman alentamista 8.900 eurosta 2.500 euroon
-vararahaston siirtämistä kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon

Ilmoita mielellään osallistumisestasi etukäteen, kiitos!
Tervetuloa!
Winecellarsin hallitus

****

Utöver de i bolagsordningen föreskrivna ärendena behandlas på bolagsstämman:

- ändring av bolagsordningen gällande avlägsnandet av bestämmelserna om aktiekapitalet samt om aktiernas nominella värdet
-sänkande av aktiekapitalet från 8.900 euro till 2.500 euro
-överförandet av reservfonden i sin helhet till fonden för inbetalt fritt eget kapital (SVOP)

Anmäl gärna ditt deltagande på förhand!
Välkommen
Winecellars styrelse

Varaustiedot

Paikkojen lukumäärä
Rajoittamaton
Lippua varattu
0